Aktivnosti/novosti

Testirajte svoju poslovnu ideju

Svaki poslovni poduhvat započinje sa titrajućim kursorom na ekranu ili praznim listom papira…..

Ukoliko ste u nedoumici da li i kako započeti ili Vam je potrebna pomoć da razjasnite svoju poslovnu viziju kontaktirajte nas i

TESTIRAJTE SVOJU POSLOVNU IDEJU

Nudimo vam pakete usluga:
PAKET „SMALL START “
PAKET „ BIG START “
PAKET „PINK START “

Više o pojedinostima naših paketa čitajte u nastavku …
ili nas kontaktirajne na br. tel. 052 881-150; 052 881 -151
e-mail: alida@urbico-savjetovanje.hr ,
gordana@urbico-savjetovanje.hr

TESTIRAJTE SVOJU POSLOVNU IDEJU

01_image001PAKET „SMALL START “
Namijenjen je poduzetnicima početnicima

Paket obuhvaća:
1. BUSINESS COACHING
u trajanju od 4 sata. Coaching susret temelji se na povjeljivom odnosu coacha i klijenta, gdje coach koristeći svoje znanje, vještine, razne coaching tehnike i testove, pomaže klijentu istražiti sadašnju situaciju, probleme, okolnosti i aktivnosti, usvojiti nove vještine, donositi odluke, postavljati i ostvarivati ciljeve, utvrditi buduće aktivnosti i dr. Dinamika coaching susreta prilagođena je individualnim potrebama klijenta.
2. START UP BUDGET PROJECT
sadrži projekciju početnih osnivačkih troškova , proračun početnog radnog kapitala , proračun prosječnih mjesečnih očekivanih troškova u prvoj godini poslovanja
3. SAVJETOVANJE
usmene konzultacije oko izbora pravnog oblika poslovne djelatnosti (obrt, d.o.o. , j.d.o.o. i sl.) , financiranja , mogućnosti korištenja poticaja i bespovratnih potpora, tržišnu perspektivu kao i odgovori na druga pitanja koja muče buduće poduzetnike

CIJENA PAKETA SMALL START : 2.000,00 kn + PDV
CIJENA SA POPUSTOM : 1.000,00 kn + PDV (popust se primjenjuje u slučaju ugovaranja računovodstvenih usluga sa Urbicom – min. jednogodišnji period )
TESTIRAJTE SVOJU POSLOVNU IDEJU

01_image002PAKET „ BIG START„

Namijenjen je poduzetnicima koji su već započeli razvijati poslovnu ideju ali su zastali na raskrižju , te im je potrebna pomoć kojim smjerom krenuti .

Paket obuhvaća:

1. BUSINESS COACHING
u trajanju od 4 sata. Coaching susret temelji se na povjeljivom odnosu coacha i klijenta, gdje coach koristeći svoje znanje, vještine, razne coaching tehnike i testove, pomaže klijentu istražiti sadašnju situaciju, probleme, okolnosti i aktivnosti, usvojiti nove vještine, donositi odluke, postavljati i ostvarivati ciljeve, utvrditi buduće aktivnosti i dr. Dinamika coaching susreta prilagođena je individualnim potrebama klijenta.

2. POSLOVNI PLAN
razjasnit će sliku vaše ideje , te će ona kada se nađe na papiru dobiti konkretne obrise . Poslovni plan izrađujemo prema metodologiji HBOR-a (jednostavni p.p. – za ulaganja do 100.000,00 kn). Ovaj dokument sadrži razradu vaše poduzetničke ideje od predstavljanja poduzetnika i obrazloženja poslovne ideje i do projekcije rezultata poslovanja u periodu od desetak godina . Poslovni plan može se koristiti kao prezentacijski materijal kod poslovnih banaka , poslovnih partnera i sl.

3. SAVJETOVANJE
usmene konzultacije oko izbora pravnog oblika poslovne djelatnosti (obrt, d.o.o. , j.d.o.o. i sl.) , mogućnosti financiranja , mogućnosti korištenja poticaja i bespovratnih potpora , tržišne perspektive i sl .

CIJENA PAKETA BIG START : 3.000,00 kn + PDV
CIJENA SA POPUSTOM : 1.500,00 kn + PDV (popust se primjenjuje u slučaju ugovaranja računovodstvenih usluga sa Urbicom – minimalno jednogodišnji period )

TESTIRAJTE SVOJU POSLOVNU IDEJU

01_image003PAKET „PINK START„

Paket je namijenjen start up poduzetnicama i obuhvaća:
1. BUSINESS + LIFE COACHING
u trajanju od 6 sati . Coaching susret temelji se na povjeljivom odnosu coacha i klijenta, gdje coach koristeći svoje znanje, vještine razne coaching tehnike i testove, pomaže klijentu istražiti sadašnju situaciju, probleme, okolnosti i aktivnosti, usvojiti nove vještine, donositi odluke, postavljati i ostvarivati ciljeve, utvrditi buduće aktivnosti i dr. Dinamika coaching susreta prilagođena je individualnim potrebama klijenta.
2. START UP BUDGET PROJECT / POSLOVNI PLAN uz mogućnost
sufinanciranja od strane BAS programa WIB ( Woman in business)
Obuhvaća izradu kompletnog elaborata , kao i ostalih pratećih materijala kao što su : Company profille , TOR (Terms of reference) , ispunjavanje svih potrebnih pratećih obrazaca )
3. SAVJETODAVNE USLUGE
usmene konzultacije oko izbora pravnog oblika poslovne djelatnosti (obrt, d.o.o. , j.d.o.o. i sl.) , mogućnosti početnog financiranja , korištenje poticaja i bespovratnih potpora , tržišne perspektive ; te odgovori na druga pitanja koja brinu buduće poduzetnice.

CIJENA PAKETA PINK START : 3.000,00 kn + PDV

Objava: 17.05.2013 / 18:06:24