Računovodstvo

08

Usluga bez koje ne može ni jedan poduzetnik

Računovodstvo  je  usluga koja  je potrebna  upravo vama poduzetnicima  kako bi što bolje spoznali poslovnu sliku vašeg društva. Koliki su vam prihodi? Da li su isti dovoljni da  podmirite troškove poslovanja.

Naučimo zajedno nekoliko sitnica o poslovanju vašeg društva  ili obrta.

Da li su vam jasni podaci na obrascima koje potpisujete kod računovođe;  da li znate što  je to aktiva, a što pasiva?  Pratite li razvoj  poslovanja svoje tvrtke  iz mjeseca u mjesec?

Naučite se koristiti podacima  koje vam dostavljaju  računovođe – oni su tu zbog Vas i za Vas!

Računovodstvo vam daje informacije nepohodne za poslovno odlučivanje i planiranje. Koliko vam iznose mjesečni (godišnji) troškovi, koliku su vam prihodi, imovina, kapital…
Koji vam je investicijski potencijal;  kada i kamo usmjeriti financijski potencijal;  koja su tržišta od vašeg interesa… i mnogo drugih pitanja, na koje ćemo vam pružiti stručne odgovore.

Dopustite da  vam  računovodstvo pruži više od suhoparnih brojki i podataka prikazanih u financijskim izvješćima. Otkrijte nam svoju viziju, opišite nam svoje ciljeve, kako bi zajedno kreirali računovodstvo upravo za vas! Naš način rada baziran je na timskom radu,  suradnji s vama i zajedničkom razvoju te prilagodbi Vašim zahtjevima.

Javite  nam se i  dopustite nam da opravdamo vaše povjerenje!

Naše metode rada bazirane su na kompleksnom pristupu koji uključuje usluge poslovnog savjetovanja, evidentiranja poslovnih događaja, analize rezultata i business coachinga.

Za postojeće i buduće poduzetnike  osmislili smo novi proizvod:

TESTIRAJTE SVOJU  POSLOVNU IDEJU VEĆ DANAS !

AKO  VAS  ZANIMA  RAČUNOVODSTVO  KROZ   POVIJEST…

Znate li da prvi počeci razvoja računovodstva sežu još iz davne povijesti iz doba prvih civilizacija na području Mezopotamije, Egipta, Kine, a u Europu se širi preko Grčke i Rimske civilizacije. Prvi poslovni događaji bilježeni su primitivnom metodom znakova na glinenim pločicama, zatim na papirusu, papiru i tako dalje sve do suvremenih metoda upotrebom IT resursa. Prvotna svrha bila je bilježenje uroda  pšenice, zatim prometa  kod  srednjovjekovnih trgovaca  i dalje za potrebe prijave imovine za porezne svrhe (u Rimu).

Poslovne knjige prvi puta uvode se u Italiji .U Italiji se također prvi puta spominje pojam dvojnog računovodstva, a velike zasluge za njegov razvoj odigrao je naš dubrovčanin Benko Kotruljić (knjiga „O trgovini i savršenom trgovcu“ iz 1573. godine).

Industrijska revolucija  u 18. i početkom 19. st. usmjerila je razvoj računovodstva na analizu dugotrajne  imovine, metode obračuna amortizacije; računovodstvo troškova, revalorizaciju imovine. Pojava dioničkih društva,  početkom 20.st. ima veliki utjecaj na daljnji razvoj računovodstva. Upravo u dioničarstvu, transformacijom imovine u apstraktne vrijednosti te kvantitativnim izražavanjem rezultata omogućeno je: kapitalističkim vlasnicima da planiraju, upravljaju i mjere svoje poslovne aktivnosti, a odvajanjem vlasnika od poduzeća omogućen je rast kompanije pri čemu sustav dvojnog knjigovodstva ima pozitivan doprinos prema ekonomskom rastu.

Jeste li znali da knjigovodstvo i računovodstvo nisu isti pojmovi?!

Računovodstvo je  širi pojam od knjigovodstva, a sastoji se od  knjigovodstva, računovodstvenoga planiranja, računovodstvenoga nadzora i računovodstvene analize s ciljem da pruže računovodstvene informacije krajnjim korisnicima. Knjigovodstvo je, dakle, dio računovodstva i čini ga  jednostavno bilježenje poslovnih događaja  (unos podataka u poslovne knjige).

NAŠE RAČUNVODSTVENE  ULUGE

Vođenje  poslovnih knjiga i evidencija za:

-  Trgovačka društva (d.o.o. ;  jednostavni d.o.o .)

-  Obrte i samostalne djelatnosti (zdravstveni djelatnici, odvjetnici, novinari, arhitekti  i slične djelatnosti)

-  Neprofitne organizacije (klubovi, udruge,  i sl.)

-  OPG (Obiteljska poljoprivredna gospodarstva)

-  Građane u sustavu PDV-a (iznajmljivači)

-  Obračun plaća

-  Financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Statistička  izvješća za Finu )

Kako  radimo:

Savjetujemo Vas od same ideje, registracije društva / obrta – do realizacije!

Nakon dogovora o cijeni, naš princip je sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji gdje su definirane sve obveze i prava Vas kao klijenta i nas kao izvršitelja usluga.