Business coaching

06

DEFINICIJA POJMA „COACHING“ HUC-a (Hrvatske udruge za coaching)

Profesionalni coaching je privremeni profesionalni odnos u kojemu se ljudima pomaže u postizanju izvanrednih rezultata u njihovim životima, karijerama, poduzećima ili organizacijama. U procesu coachinga klijenti produbljuju vlastito učenje, poboljšavaju vlastite rezultate te unaprjeđuju kvalitetu svoga života. Tijekom sastanka klijent odabire temu razgovora, a coach sluša, daje svoje primjedbe i postavlja pitanja. Takva interakcija dovodi do jasnoće i potiče klijenta na djelovanje. Coaching ubrzava napredak klijenta omogućavanjem veće usredotočenosti te osvještavanjem mogućih odabira. Coaching se usmjerava na to gdje se klijenti nalaze u sadašnjem trenutku te na ono što su spremni učiniti kako bi stigli tamo gdje žele biti u budućnosti. Članovi HUC-a suglasni su da rezultati nastaju zbog namjera, odabira i djelovanja klijenta, uz podršku koju daje coach te uz primjenu procesa coachinga.
(Izvor: Etički kodeks Hrvatske udruge za coaching )

BUSINESS COACHING – namijenjen je poduzetnicima, managerima, voditeljima odjela ili timova, obrtnicima te svima koji žele promjenu i napredak u osobnom i profesionalnom razvoju.

NEKA OD PODRUČJA BUSINESS COACHINGA:

  • postavljanje i ostvarivanje ciljeva
  • komunikacijske vještine
  • prezentacijske vještine
  • asertivnost
  • upravljanje promjenama
  • upravljanje emocijama
  • povećanje samopouzdanja
  • motivacija i samomotivacija
  • poticanje kreativnosti
  • uspješnije vođenje

ZAŠTO ANGAŽIRATI  COACHA?

A)    da bi brže i bolje definirali ciljeve – coach će vam pomoći ne samo da definirate cilje, već vas prati i daje podršku do konačne realizacije

B)    da bi donijeli bolje odluke – imate li dvojbi, zajedno testiramo svaku odluku

C)    da bi postali financijski uspješniji – otkrijte stoji između vas i novca

D)    da bi bolje komunicirali sa svojim suradnicima, poslovnim partnerima i klijentima

E)     da bi profesionalno napredovali – i napredak je promjena, dočekajte je spremni

F)     ukoliko prolazite kroz velike promjene u osobnom ili profesionalnom životu da bi smanjili stres – naučite upravljati svojim emocijama

KAKO POČETI?

Rezervirajte svoj termin za uvodni sat coachinga. Coacing razgovor i odnos između klijenta i coacha zasniva se na diskreciji i povjerenju. Klijentovo povjerenje u diskreciju i etiku coacha osigurava otvorenost i iskrenost koja je neophodna za coaching proces. Pridržavamo se Etičkog kodeksa HUC-a – Hrvatske udruge za coaching.

Tijekom razgovora coach i klijent ispituju poslovne ciljeve, te da li je coaching najbolji način za postizanje tih ciljeva (ili je to usavršavanje, edukacija i sl.).  Važno je napomenuti da za razliku od life coachinga (gdje se dogovaraju coach i klijent), u business coachingu može biti prisutno više sudionika:

G)    coach,

H)    sponzor (vlasnik tvrtke, prvi nadređeni od klijenta ili osoba iz ljudskih resursa) – koji ugovara coaching, definira općenito područje rada te određuje tko su klijenti tj. osobe koje šalje na coaching, i

I)       klijent.

Na uvodnom satu coachinga, coach detaljno informira klijenta o odgovornostima coacha, sponzora i  klijenta, ukupan broj i trajanje svakog pojedinog susreta te daje informacije koje elemente sadrži ugovor o coachingu. Klijent daje opis posla kojeg obavlja, što očekuje od coachinga, koje ciljeve želi ostvariti coachingom te sve ostale podatke važne za proces coachinga.