Porezno savjetovanje

- davanje savjeta o poreznim pitanjima – pdv, porez na dohodak, porez na dobit i sl. (savjetovanje o svim poreznim pitanjima , analiziranje pojedinačnih poreznih problema i porezno planiranje, kreiranje poreznih rješenja koja će omogućiti optimiziranje poreznih obveza, praćenje primjene poreznih propisa i njihovih promjena)

-zastupanje i savjetovanje u poreznim postupcima i poreznim sporovima – pomaganje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima , sudjelovanje u poreznim sporovima pred sudovima , profesionalna pomoć u poreznim nadzorima, poduzimanje svih radnji u poreznom postupku u ime poreznog obveznika

-porezni due diligence (identifikacija i procjena porezne obveze, pomoć u poreznom planiranju, porezni uvid u poslovanje i poslovne porezne transakcije )

-podnošenje poreznih prijava u ime poreznog obveznika (izradu, ispunjavanje i dostavu poreznih prijava i drugih poreznih isprava u ime poreznog obveznika , nadzor pravilnosti vođenja poreznih i računovodstvenih evidenicja koje se vode radi izrade poslovnih prijava i drugih poreznih isprava)

Porezno savjetništvo u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o poreznom savjetništvu , koji između ostalog, uređuje uvjete za obavljanje poslova poreznog savjetovanja i stjecanje odobrenja za rad. Svi ovlašteni porezni savjetnici članovi su Hrvatske komore poreznih savjetnika , te se u svom radu moraju pridržavati pravila etičkog kodeska propisanog od strane komore: zakonitosti, savjesnosti i stručnosti.

Više o djelatnosti poreznih savjetinka , te ustrojstvu i djelokrugu rada komore i poreznih savjetnika pročitajte na linku : http://hkps.hr/