EU projekti

EU PROJEKTI – izrada i provedba projekta za EU fondove :

1. savjetovanje klijenta na području pripreme projekata za aplikaciju na EU fondove

2. oblikovanje projektne ideje , priprema projektne dokumentacije

3. izrada prijave projekata za EU fondove

4. izrada studije izvodljivosti i poslovnog plana

5. podrška u provedbi projekta

U suradnji sa stručnim timom tvrtke KRUTAK – EU Asistent