Poticaji za žene poduzetnice

prilog-2_image001     POTICAJI  ZA ŽENE PODUZETNICE

 

Tvrtke koje su u većinskom ženskom vlasništvu, imaju mogućnost tražiti bespovratne  potpore  za financiranje  savjetodavnih usluga u sklopu  programa BAS (Business Advisory Services) Europske banke za obnovu i razvoj.

 

Program pod nazivom BAS-WIB  (Women in Business) aktivan je  do kraja 2013. godine, a provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

 • BAS projekti za žene poduzetnice (subvencioniranje savjetodavnih usluga)
 • Trening za žene poduzetnice početnice
 • Specijalizirani trening za etablirane tvrtke u ženskom vlasništvu
 • Mentoring program
 • Promoviranje umrežavanja stvaranjem partnerstva s lokalnim dionicima
 • Aktivnosti promocije i širenja informacija

        prilog-2_image002Što je BAS?

BAS program je program EBRD-a  s ciljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj, na način da subvencioniranjem savjetodavnih usluga omogućava tim tvrtkama lakši pristup  u korištenju istih.

Subvencije BAS programa mogu biti od 50% do 90% ukupne neto cijene projekta, što ovisi  o sjedištu, veličini tvrtke, djelatnosti te vrsti savjetodavne usluge.

Maksimalni iznos subvencije po projektu  je 10.000 eura.

Potencijalne korisnice ove potpore mogu biti žene većinske vlasnice i voditeljice tvrtki (d.o.o. ili obrta)  koje imaju potrebu za poslovnim savjetovanjem. Broj zaposlenih u tvrtkama ne može prelaziti 250 zaposlenih.

Potporu mogu tražiti i  start-up tvrtke ženskog poduzetništva na počecima realizacije svojih poslovnih planova.

Maksimalno trajanje projekta je osam mjeseci.

 

Koji su ciljevi BAS programa?

(1)    Pomaganje malim i srednjim hrvatskim poduzećima u korištenju najboljih hrvatskih i inozemnih konzultanata te finacijska potpora takvim savjetodavnim i konzultantskim aktivnostima.

(2)    Potpora razvitka hrvatskih konzultanata i onih hrvatskih ustanova koje podupiru razvoj malih i srednjih poduzeća.

 

 

Što BAS program nudi?
Pokrivanje do 90% troškova poduzeća za konzultantske usluge (bez uključenog PDV-a). Iznos jednokratne uplate, ograničen je na visinu od 10.000,00 eura.

 

prilog-2_image003Linija za žene poduzetnice (poticaj ženskog poduzetništva)

Potencijalne korisnice ove potpore mogu biti žene većinske vlasnice i voditeljice tvrtki koje imaju potrebu za poslovnim savjetovanjem.

 

Uvjeti za dobivanje potpore: 

 • Male i srednje tvrtke
 • Većinsko žensko i privatno vlasništvo  (žena direktorica)
 • Tvrka (obrt ili d.o.o.) posluje više od dvije godine
 • Pozitivan financijski rezultat
 • Broj zaposlenih ne prelazi  250
 • Start-up tvrtke  (poduzetnice na počecima realizacije svojih poslovnih planova)

Visina potpore:

 • 50-90% neto cijene savjetodavne usluge (najviše do 10.000 EUR)

prilog-2_image004Koje  savjetodavne usluge mogu biti predmet BAS programa?

 

 • istraživanja tržišta
 • traženje poslovnih partnera
 • odabiranje i procjenjivanje opreme koja se nabavlja
 • poboljšanje strukture poduzeća, npr. kroz osnivanje novih odjela
 • priprema poslovnih planova
 • razvijanje i poboljšanje financijsko računovodstvenog sustava i sustava kontrole
 • razvijanje i poboljšanje informatičko managerskog sustava
 • priprema i certificiranje za standarde kvalitete (ISO, HACCP, itd)

Svaki projekt bit će napravljen prema specifičnim zahtjevima poduzeća. Program ne daje potporu za pravne savjete i revizije.

Što se NE može sufinancirati putem BAS programa?

Tvrtke kojima su primarne aktivnosti vojna industrija, kockanje, duhanska industrija, proizvodnja žestokog alkohola i primarna poljoprivreda te financijske institucije.

Ostalo

Maksimalno trajanje projekta je osam mjeseci, a prijave se mogu dostaviti do kraja 2013. godine. BAS Program ne odobrava retroaktivno financijske potpore niti sudjeluje u projektima koji su već započeli, isplaćeni i/ili završili odnosno koji su sufinancirani i iz drugih izvora.

Od studenog 2012.  godine,  URBICO Labin  (obrt u 100%-tnom ženskom vlasništvu)  je  konzultant  BAS –a  koji putem linije BAS programa Europske Banke za obnovu i raznoj  pruža savjetodavne usluge, a iste se mogu sufinancirati  prema programu „Poticaj ženskog poduzetništva“.

Primjer korištenja BAS programa:

Većina  tvrtki  kod pokretanja djelatnosti ili investicija  ima potrebu za vanjskim izvorima financiranja (bankarski kredit).  Banke svaki kreditni zahtjev obrađuju vrlo detaljno ispitujući kreditnu sposobnost korisnika kredita, kao i profitabilnost poslovog projekta ulaganja.

Kako bi se bankama predočila isplativnost ulaganja, najčešće će se od poduzetnika tražiti poslovni plan ili investicijskastudija (ovisno o visini investicije i traženih kreditinih sredstava).

Upravo je ta investicijska studija / poslovni plan, (koja  zbog kompleksnosti izrade može  imati cijenu od 3.000 do 10.000 kn, pa i više) predmet sufinanciranja od strane BAS programa (naravno  ukoliko zadovoljite  prethodno navedene i u tekstu spomenute uvjete). Na taj način pri izradi poslovnog plana  možete uštedjeti znatna sredstva koja svakom poduzetniku dobro dođu za  podmirivanje obaveza; naročito ako se radi o poduzetnicima početnicima .

Za više informacija o BAS WIB projektu možete kontaktirati:
EBRD Business Advisory Services
Preradovićeva 13/2
10 000 Zagreb
Tel +385 1 4922 491, -488, -487
Renata Deiuri – deiurir@ebrd.com
Višnja Mrakovčić Supek – supekv@ebrd.com
Na području Istre, više informacija možete dobiti  u našem Urbico uredu. Kontaktirajte nas!