Bespovratna sredstva za financiranje projekata iz strukturnih fondova EU

   “1000 BAZENA ZA HRVATSKI TURIZAM“

AKTIVNOST B2 – PODUZETNIŠTVO U TURIZMU

 

prilog-6_image001DAVATELJI DRŽAVNE POTPORE

Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo turizma, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije

CILJEVI

- Jačanje turizma kao pokretača ukupnog razvoja gospodarstva

- Povećanje konkurentnosti turističke ponude

- Stvaranje uvjeta za produženje turističke sezone i bolje popunjenosti smještajnih kapaciteta

PRIORITETI

Prioritet aktivnosti Poduzetništvo u turizmu “1000 bazena za hrvatski turizam“je motiviranje ciljne skupine iznajmljivača za uključivanje u poduzetništvo, odnosno otvaranje trgovačkog društva, obrta ili zadruge.

 

SREDSTVA PRORAČUNA

Za aktivnost B2 u proračunu Ministarstva turizma osigurano je 6.400.000 kn i to na proračunskoj aktivnosti  A587045 1.600.000kn, a na proračunskoj aktivnosti  A761039 4.800.000 kn te u proračunu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije na proračunskoj aktivnosti  A563119 osigurano je 4.000.000 kuna za dodjelu bespovratnih potpora.

SUBJEKTI  KOJIMA JE POTPORA NAMIJENJENA

Subjekti malog gospodarstva i to trgovačka društva, obrti i zadruge koji pružaju usluge smještaja i posjeduju važeće Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, kampovi i marine.

Privatni iznajmljivači se mogu prijaviti na mjeru ukoliko se do predaje natječajne dokumentacije registriraju kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga te ishoduju pravovaljano rješenje.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Sredstva su namijenjena za izgradnju i opremanje isključivo novih vanjskih i unutarnjih bazena, minimalne tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata).

 

 

prilog-6_image002IZNOS, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

Intenzitet potpore je do 50% vrijednosti investicije, odnosno do maksimalno 50.000,00 kuna po principu jedan poduzetnik-jedna potpora.

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisniku u dva dijela:

- 50% iznosa dodijeljene potpore po zaključenju Ugovora,

- ostatak iznosa potpore po dostavljenom Izvještaju o korištenju sredstava

Za sve aktivnosti unutar mjere B (aktivnosti B1,B2 i B3) bespovratne potpore dodjeljuju se sukladno Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN br. 45/2007). Temeljem spomenute Odluke maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti, koje poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR.

 

 

prilog-6_image003URBICO,  poslovno savjetovanje i računovodstvo pruža usluge izrade i   kompletiranja cjelokupne natječajne dokumentacije za prijavu na Poduzetnički  impuls 2013., te izrade poslovnih planova za  financiranje projekta razvoja i ulaganja.

Kontakti:

alida@urbico-savjetovanje.hr;

gordana@urbico-savjetovanje.hr;

tel. 052 881 150

prilog-6_image004