OD SIJEČNJA 2014.g. NOVE USLUGE U PONUDI !!!

urbico_novoUSLUGE POREZNOG SAVJETOVANJA pruža ovlašteni porezni savjetnik Alida Višković :

• zastupanje klijenata pred poreznim tijelima i u sudskom postupku pred upravnim sudom

• savjetovanje o poreznim pitanjima

• trajna poslovna suradnja o poreznim pitanjima

• preventivni porezni uvid

• izrada elaborata o transfernim cijenama

• due diligence (dubinsko snimanje poslovanja)

urbico_novo_01USLUGE PRIPREME , IZRADE I IMPLEMENTACIJE PROJEKATA EU FONDOVA U SURADNJI SA STRUČNIM TIMOM EU ASISTENT :

• priprema projekta , izrada projektne prijave

• izrada strudije izvodljivosti i poslovnog plana

• podrška i praćenje implementacije (administracija projekta, koordinacija proračuna projekta, sekundarna javna nabava)

Kontakti: alida@urbico-savjetovanje.hr; gordana@urbico-savjetovanje.hr, tel. 052  881 150,  mob. 098 772 958.