OD SIJEČNJA 2014.g. NOVE USLUGE U PONUDI !!!

Ministarstvo poduzetništva i obrta RH objavilo je najtečaj Program poticaja poduzetništva  i obrta – Poduzetnički  impuls 2013.

prilog-3_image001Za razliku od  mjera poticaja iz  2012. godine, ovaj  je program koncipiran s  nekoliko novina:

 • Sve mjere objedinjene su u 4 programa
 • Manji broj potpora veće vrijednosti
 • Bespovratne potporne mjere objedinjene u 4 grupe (A, B,C i D)
 • Pojednostavljena je procedura podnošenja dokumentacije – smanjene administrativne prepreke
 • Novi, transparentniji način ocjenjivanja i bodovanja pristiglih projekata

Javni poziv  biti će otvoren do iskorištenja  sredstava,  a sastoji  se od 4 programska područja:

 1. Sustav mjera i aktivnosti  bespovatnih potpora
 2. Financiranje malog i srednjeg  poduzetništva
 3. Eu projekti
 4. Institucionalna podrška

Ukupni  fond  Poduzetničkog impulsa 2013. iznosi 730,5 mil. kn, a  osnovni cilj mjera je potaknuti  brži razvoj malog gospodarstva s ciljem povećanja  konkurentnosti (pojednostavljena i ubrzana procedura za osnivanje novih subjekata, stvaranje financijskih izvora za poslovne i razvojne planove, pojačana promiđba poduzetnika, razvoj učinkovitog djelovanja poduzetničke infrastrukture, novo zapošljavanje).

prilog-3_image002Poduzetnike će vjerojatno najviše zanimati bespovratne  potpore  iz programskog    područja:  Sustav mjera i aktivnosti  bespovatnih potpora  koje su grupirane u  4 cjeline:

Mjera A. Razvoj mikro poduzetništva i obrta

Mjera B. Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika

Mjera C. Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja

Mjera D. Obrazovanje za poduzetništvo i obrte te očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta

U programskom području: Financiranje malog i srednjeg poduzetništva predviđeno je 6   aktivnosti:

Aktivnost 1.   Poticanje financiranja malog i srednjeg poduzetništva i obrta kroz državne potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite

Aktivnost 2.   Kreditni programi Hrvatske banke za obnovu i razvitak (kunski  krediti  bez valutne klauzule; kamate od 1-3%, krediti za reprogram duga)

Aktivnost 3.   Izdavanje jamstva HAMAG INVEST-a

Aktivnost 4.   Novi kreditni program – Mikrokreditiranje (mikrokrediti do 70.000 kn novim poduzetnicima za projekte samozapošljavanja)

Aktivnost 5.   Poticanje energetske učinkovitosti – pilot projekt HAMAG INVEST-a,  sufinanciranje savjetodavnih usluga tvrtkama u području povećanja energetske učinkovitosti i  smanjenja troškova poslovanja

Aktivnost 6.  Alternativni izvori financiranja – Fondovi za  gospodarsku suradnju

Detaljne informacije o svim mjerama možete pronaći na: www.minpo.hr

Prema  našem mišljenju, naročito su interesantni  programi za mikro i male poduzetnike  sadržani u mjerama bespovratnih potpora i to Mjera A. i Mjera B. za područja:

 • „Poduzetništvo kreativnih industrija“ (inovativne djelatnosti, djelatnosti informacijsko komunikacijskih tehnologija, proizvodnja softvera, računalno programiranje
 • „ Mladi početnici u poduzetništvu“
 • „Poduzetništvo u turizmu – 1000 bazena za hrvatski turizam“
 • „Inovativno poduzetništvo“, ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija, projekti energetske učinkovitosti
 • Povoljne kamatne stope od 1-3 % također su važne za poduzetnike koji žele  pokrenuti investicije, ali i za reprogram postojećeg duga.

 

  prilog-3_image003URBICO,  poslovno savjetovanje i računovodstvo pruža usluge izrade i   kompletiranja cjelokupne natječajne dokumentacije  za prijavu na Poduzetnički  impuls 2013. godine, te izrade poslovnih planova za financiranje projekta razvoja i ulaganja.

Kontakti: alida@urbico-savjetovanje.hr; gordana@urbico-savjetovanje.hr, tel. 052  881 150,  mob. 098 772 958.