Agroturizam – seoski turizam

Agroturizam  – kako započeti djelatnost  turizma na seoskom gospodarstvu

          

prilog-5_image001U današnje  vrijeme, sve veći broj obiteljiodlučuje se baviti   seoskim turizmom, bilo da se radi o dopunskoj djelatnosti (stvaranje dodatnih prihoda domaćinstva) ili o profesionalnoj  djelatnosti. Razlog tome je i mogućnost korištenja financijskih sredstava iz  fondova EU .

         

Ukratko o  o agroturizmu

Agroturizam  je boravak turista na seoskom domaćinstvu radi odmora, rekreacije i općenito  doživljaja seoskog ambijenta. Agroturizmom  se mogu baviti poljoprivrednici (fizičke i pravne osobe) koji su vlasnici ili raspolažu poljoprivrednim zemljištem, na kojem obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a ujedno su registrirani i za ugostiteljsko-turističku djelatnost. Osnovno  pravilo kod bavljenja agroturizmom je da glavnu aktivnost poljoprivrednog gospodarstva  čini  poljoprivredna proizvodnja, dok je ugostiteljsko-turistička djelatnost sporedna, odnosno dodatna aktivnost .

 

Registracija 

Proces registracije poljoprivrednog ili seljačkog gospodarstva započinje upisom u Upisnik pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), a upisati se mogu fizičke osobe, obrtnici, trgovačka društva i zadruge.

Vlasnik dobiva iskaznicu sa matičnim identifikacijskim brojem poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG), čime stječe pravo prodaje svojih poljoprivrednih proizvoda na tržištu (napomena: za prodaju proizvoda kao što su npr. mlijeko, meso i sl.  potrebni su  još i  posebni i dodatni uvjeti ).

Da bi se u OPG-u (PG-u)  pružale ugostiteljske usluge, isti se  mora registrirati za djelatnost ugostiteljstva i turizma. Rješenje o odobrenju za pružanje usluga u seljačkom domaćinstvu izdaje Služba za gospodarstvo pri Uredu državne uprave. Pritom objekt u kojem se  pružaju usluge mora ispunjavati Opće uvjete za vrstu, Opće minimalne uvjete i Minimalne uvjete za kategorizaciju.

 

Usluge koje  mogu pružati objekti agroturizma

Sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu te Zakonu o pružanju usluga u turizmu objekti agroturizma mogu pružati  slijedeće vrste usluga: usluge smještaja turista, usluge prehrane (ugostiteljske usluge  prehrane i pića iz pretežito vlastite proizvodnje ili drugih OPG-ova) i turističke  usluge (sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima, jahanje, radionice, lov, ribolov, izleti i sl.).

 

Vrste objekta koje se mogu registrirati u agroturizmu:  vinotočje (kušaonica), izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor i  kamp.  Zakonom su propisani limiti za kapacitet  prihvata gostiju u objektima agroturizma i to: za izletište i kušaonicu – 80 osoba, za  sobu/apartman /kuću -  10 soba/20 gostiju  i za kamp – 20 jedinica /60 gostiju .

Minimalni uvjeti za registraciju 

Nakon  izbora vrste odnosno tipa  agroturizma, a prije planiranog pokretanja djelatnosti preporučljivo je proučiti minimalne uvjete za registraciju i konzultirati se sa nadležnim   Uredom za gospodarstvo, sve kako bi vlasnik već u početku bio upoznat sa svim činjenicama    koje mora zadovoljiti za određenu vrstu / kategoriju objekta.

Tako su  primjerice za „nove objekte“ iznimno važne  površine smještajnih  jedinica,  broj  kupatila i sl. dok su kod  „starijih  objekata“ – tj. onih  izgrađenih  prije 1968. godine, ti   uvjeti nešto blaži. Svi objekti moraju imati poseban prostor za pripremu i usluživanje jela.

Pritom sva jela i pića koja se uslužuju gostima moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje, eventualno iz drugih (lokalnih) poljoprivrednih gospodarstava. Ugostiteljske usluge mogu pružati samo članovi domaćinstva i ne mogu se zapošljavati vanjski radnici, osim za obavljanje poslova iz djelatnosti poljoprivrede. Vrlo je važno da objekt posjeduje dokaz  o uporabljivosti građevine u kojoj će se obavljati djelanost tj. da objekat ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu.

Uvjeti koje mora zadovoljiti svaki pojedini tip objekta koji pruža usluge u seljačkom domaćinstvu, te uvjeti za kategorizaciju, mogu se naći na internetskim stranicama Ministarstva turizma.

 

Kategorija objekta

Objekti  koji pružaju usluge  smještaja (soba, apartman, ruralna kuća  za odmor i kamp) mogu se  kategorizirati u 3 kategorije i to: dva sunca, tri sunca i  četiri sunca.

Financiranje ruralnog razvoja  iz fondova Europske  Unije

EU  sufinancira ulaganje u seoski turizam kroz  IPARD  program – mjeru  302. Ovaj pretpristupni fond dostupan je do kraja 2013. godine , a nakon 01.srpnja 2013. biti će dostupna sredstva iz strukturnih fondova EU za poljoprivredu – ESF program (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – European Fund for Rural Development) koji nudi još izdašnija financijska sredstva.

 

Poljoprivredna gospodarstva u Istri 

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi (siječanj  2013.)  Istarska  županija ima  6.943 poljoprivrednih gospodarsta, od čega su 6.393 OPG , 336 obrti, 204 trgovačka društva, 8 zadruge, a 2 su svrstana u kategoriju “ostalo”. Od svih istarskih gradova najmanje poljoprivrednih gospodarstva – svega 94 ima Labin, a među općinama najmanji broj (29) ima  općina Raša.

Postupak  registracije poljoprivrednih gospodarastva za djelatnost turizma ne iziskuje značajna financijska sredstva, no istovremeno pred vlasnika postavlja zahtjevne uvjete pružanja ugostiteljskih usluga, ozbiljan pristup i predani rad .

Nakon dobivanja Rješenja o registraciji seljačkog domaćinstva  potrebno je prijaviti se u Registar poreznih obveznika pri nadležnoj poreznoj upravi u roku od  8 dana  od dana početka  obavljanja djelatnosti.

Od 01. siječnja  2010. godine sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva  koja žele ostvarivati bilo koju vrstu državne potpore ili se natjecati za sredstva iz fondova EU moraju voditi poslovne knjige i biti registrirani u sustavu PDV-a .

O zakonskim i   poreznim obvezama  OPG- a, vođenju poslovnih knjiga  i  svemu ostalom  obratite nam se na tel.  052  881 150 – URBICO ,  poslovno savjetovanje  i računovodstvo  e-mail : alida@urbico-savjetovanje.hr